Επισκόπηση

Επισκόπηση

Το EPICUR Research θα αναπτύξει μια κοινή ερευνητική ατζέντα για τη βελτίωση και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας.
Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Μάθετε όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα του EPICUR.
Συμβούλιο ECR

Συμβούλιο ECR

Το Συμβούλιο Ερευνητών Πρώιμης Σταδιοδρομίας του EPICUR αποτελείται από εκπροσώπους των ECRs από κάθε πανεπιστήμιο-εταίρο του EPICUR και έχει συμβουλευτικό ρόλο στη Συμμαχία EPICUR.